Przeskocz do treści

Regulamin korzystania

Regulamin korzystania z portalu CzytanieToPrzygoda.pl.

W niniejszym dokumencie strona http://CzytanieToPrzygoda.pl zwana jest dalej Portalem.

Dokładamy starań, aby treści prezentowane na Portalu były dostępne dla każdego użytkownika internetu.

Portal publikuje treści związane z czytelnictwem oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi ogólnie pojętej kultury i ma na celu popularyzowanie czytania i obcowania z kulturą jako formy spędzania czasu. Prezentowane artykuły zawierają prywatne opinie ich autorów na temat omawianych pozycji książkowych i opisywanych wydarzeń. Same wydarzenia prezentowane są w sposób, w jaki zostały odebrane przez uczestnika i autora artykułu. Jeżeli autor relacji z opisywanego wydarzenia nie uczestniczył w nim, jest to uwidocznione w treści.

Portal umożliwia komentowanie wszystkich lub wybranych artykułów. Aby zarządzać komentarzami w celach opisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się system Disqus.

By napisać komentarz do artykułu na Portalu, do którego umożliwiono pisanie komentarzy, należy wykorzystać jedną z poniższych metod (uwaga: łącze nie jest połączeniem https):

  1. posłużenie się (zalogowanie się) identyfikatorem i hasłem wykorzystywanym przy korzystaniu z portalu społecznościowego wskazywanego przez jego symbol;
  2. zalogowanie się poprzez system Disqus z wcześniejszym założeniem konta w tym systemie, jeżeli osoba komentująca nie posiada takowego;
  3. komentowanie jako gość i podanie przy komentarzu swojej nazwy (np. imienia, pseudonimu itp.) oraz adresu poczty elektronicznej.

Możliwość komentowania poprzedzona jest akceptacją co najmniej warunków świadczenia usług i polityki prywatności Disqusa, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z komentowaniem. Zakłada się, że powyższe dane i akceptacje podawane są dobrowolnie przez osobę komentującą. W przeciwnym wypadku należy odstąpić od komentowania artykułów.

Oczekuje się, że komentarze będą dotyczyć treści publikowanych artykułów, a także że komentujący będą przestrzegać prawa oraz społecznych norm wzajemnego szacunku i poszanowania godności uczestników dyskusji i autorów oraz innych grup.

Komentarze mogą być moderowane. Zastrzega się prawo do niepublikowania lub usuwania komentarzy zawierających zapisy niezgodne z prawem, treści wulgarne, atakujące lub obrażające innych, ksenofobiczne, rasistowskie, homofobiczne, seksistowskie i w inny sposób stygmatyzujące, obrażające lub dzielące uczestników dyskusji lub inne grupy osób w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami, a także w inny sposób łamiących niniejszy Regulamin. Ponadto zastrzega się możliwość niepublikowania lub usuwania komentarzy niezwiązanych tematycznie z treściami prezentowanymi w artykułach na Portalu, stanowiących spam lub zawierających reklamę nieuzgodnioną wcześniej z administratorem Portalu.

W przypadkach powtarzającego się łamania niniejszego Regulaminu lub zawierania przez komentującego treści szczególnie drastycznie łamiących jego zasady, administrator ma prawo zablokować publikowanie wszelkich komentarzy pochodzących od takiej osoby.

Zakłada się, że wszyscy korzystający w dowolny sposób z portalu CzytanieToPrzygoda.pl poprzez sam ten fakt akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. Dlatego też zaleca się okresowe sprawdzanie jego treści.