Przeskocz do treści

Kirgizja i Manas

Kirgizja i Manas to niemal jedno. Manas jest legendarnym herosem Kirgizów walczącym z wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jeżeli istniał, gdyż nie jest pewne, czy to postać historyczna, czy też jedynie bohater legend, żył prawdopodobnie w X w. Epos Manas jest zbiorem pieśni chwalących jego czyny oraz osiągnięcia syna i wnuka tego narodowego bohatera.

Dzieło to prezentuje również w bardzo rozbudowany sposób wierzenia, obyczaje
i tradycje Kirgizów. Stanowi więc kopalnię wiedzy o historii tego narodu.

Z czasem dodawano opisy innych wydarzeń i innych herosów, przez co Manas stał się dziełem bardzo rozbudowanym i jego dzisiejsza objętość porównywana jest
z Iliadą  i Odyseją razem wydłużonymi dwudziestokrotnie.

Epos ten był przekazywany ustnie, w postaci deklamacji lub pieśni i dopiero w XIX w. podjęto pierwsze próby jego spisania. Pieśniarze znający tekst na pamięć, tzw. manasczy,  są bardzo poważanymi osobami w społeczeństwie kirgiskim.

Manas jest uznawany przez UNESCO za jedno z arcydzieł niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Z kolei, bohater eposu jest patronem niezliczonej wielości miejsc i ulic w Kirgizji.

Zobacz też opracowanie: Stanisław Godziński „W kręgu lamajskich legend i mitów”.