Przeskocz do treści

Auður Ava Ólafsdóttir, Blizna

Auður Ava Ólafsdóttir, Blizna (Ör), tłum. Jacek Godek, Wydawnictwo
Poznańskie, 2020.

W powieści Blizna Auður Ava Ólafsdóttir opowiada o ludziach, którym życie dopiekło, a autorka zderza ze sobą osoby o skrajnie odmiennych doświadczeniach. Zdrada małżeńska i opuszczenie przez najbliższych zostaje zestawiona z sytuacją fizycznego zagrożenia śmiercią. Mężczyzna opuszczony przez żonę wyjeżdża z kraju
i trafia do miejsca, gdzie dogasa wojna. Tam nie wolno pytać, jak się ją spędziło. Dla młodego rodzeństwa, siostry i brata wychowujących jej synka i prowadzących hotel, w którym się zatrzymał, jeszcze do niedawna życie oznaczało dotrwanie do następnego dnia.

W tle rozważań o tym, co ważne oraz o umiejętności dostrzeżenia właściwych tego proporcji, autorka kieruje wzrok czytelnika na społeczeństwo, które łatwo zantagonizować1.

Więcej znajdziecie w moim tekście w numerze 6/2020 Magazynu Literackiego Książki, który w dniu niniejszej publikacji widnieje opublikowany również na stronie Wydawcy.

1 Przeczytaj też: Mihail Sebastian Od dwóch tysięcy lat.