Przeskocz do treści

Wrocławskie parki

Trasa obejmuje przejazd parkami położonymi na południu i wschodzie Wrocławia: Grabiszyńskim, Południowym, Skowronim, Wschodnim, Lasem Rakowieckim
i Parkiem Szczytnickim. Została opracowana w taki sposób, aby w największym stopniu przebiegała alejami parkowymi lub wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi.

Cmentarz żołnierzy polskich
Cmentarz żołnierzy polskich

Zaczynamy u stóp położonego na kopcu Cmentarza Żołnierzy Polskich leżącego
w zachodniej części Grabiszynka w miejscu, w którym rzeka Ślęza oddziela go od Oporowa. Stojąc na wprost szerokich schodów prowadzących do pomnika na Cmentarzu, ruszamy w lewo, by następnie mając cmentarne wzgórze po prawej

Pomnik dawnych cmentarzy — fragment
Pomnik dawnych cmentarzy — fragment

ręce, wjechać do Parku Grabiszyńskiego. Po kilkuset metrach na wysokości placu zabaw skręcamy w lewo (uwaga na intensywny ruch pieszy!). Jedziemy na wprost wąską aleją, by po 700 m od startu dotrzeć do symbolicznego pomnika z pozostałościami  dawnych wrocławskich cmentarzy. Miejsce to pokazuje różnorodność kulturową Breslau. Jedziemy dalej i na końcu alei skręcamy w prawo, a następnie w najbliższą aleję w lewo, którą podążamy (skręcając) w prawo i na skrzyżowaniu w lewo. Znajdujemy się na popularnej ścieżce biegowej. Po przecięciu ulic Odkrywców i Ojca Beyzyma docieramy do kopca zwanego przez Wrocławian Górką Skarbowców lub Górką Racławicką. Mijamy ją
z lewej strony, przejeżdżamy na drugą stronę ul. Racławickiej, by tuż za wiaduktem skręcić w prawo. Kilkaset metrów duktu doprowadza nas do skrzyżowania, za którym po lewej stronie znajduje się Park Południowy (4,1 km).

Park Południowy
Park Południowy

W Parku dojeżdżamy do stawu zamieszkałego przez licznie reprezentowane ptactwo wodne i objeżdżając go obok tarasu widokowego, jedziemy na północ, opuszczając park na jego północno-wschodnim krańcu. Dalej ulicą Skierniewicką dojeżdżamy do ul. Ślężnej i po jej przecięciu kierujemy się ul. Weigla, mijając po prawej stronie kompleks 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Na wysokości bramy szpitalnej po lewej stronie wjeżdżamy do Parku Skowroniego (5,6 km). Można jeszcze podjechać ok. 200 metrów do Przylądka Nadziei, kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie leczy się dzieci z chorobami nowotworowymi.

Przylądek Nadziei
Przylądek Nadziei

Park zwany dawniej Parkiem Trzydziestolecia pokonujemy południkowo, jadąc na wprost. Dalej jedziemy w prawo ścieżką rowerową przez niemal trzy kilometry wzdłuż Alei Armii Krajowej. Przejazd tym odcinkiem stanowi wątpliwą przyjemność
z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego — to część obwodnicy śródmiejskiej. Droga kończy się ślimakiem zjeżdżającym do Alei Krakowskiej (9,8 km). To miejsce jest przebudowywane, może się więc okazać, że zjazd rowerowy będzie zablokowany i wówczas nasze wehikuły należy znieść po schodach. Skręcamy w lewo. Plac budowy sprawia, że trasa rowerowa przeplata się z ruchem samochodów — należy wzmóc uwagę. Po ok. 200 metrach dojeżdżamy do początku Parku Wschodniego.

Park Wschodni — rozlewisko Oławy
Park Wschodni — rozlewisko Oławy

To piękny i rozległy park urzekający rozlewiskami rzeki Oława, lewobrzeżnego dopływu Odry. Warto zrobić sobie spacer w jego głąb — aleje są wystarczająco szerokie, aby bezkolizyjnie przemieszczać się nimi rowerem. Dotarcie do końca
i powrót do ślimaka to ponad 4,5 km (łącznie: 14,4,km). Jedziemy pod wiadukt,
z którego zjechaliśmy do parku, by po chwili skręcić w prawo w ul. Wilczą, która

Widok z Kładki Zwierzynieckiej w górę Odry
Widok z Kładki Zwierzynieckiej w górę Odry

doprowadzi nas do kolejnego placu budowy. Tym razem to przeprawa mostowa przez Oławę i Odrę na tzw. Wielką Wyspę (patrz trasy Wrocławskie wyspy). Skręcamy w lewo i kładką nad Oławą wjeżdżamy do Lasu Rakowieckiego. Tuż za kładką skręcamy w prawo (uwaga: stromo!) i następnie kierując się w lewo, po kilkuset metrach dojeżdżamy do ul. Niskie Łąki. Jedziemy w prawo do ul. Międzyrzeckiej i skręcamy w nią w lewo. Znajdujemy się poniżej wałów nadodrzańskich. Ulicą lub groblą dojeżdżamy do pieszej Kładki Zwierzynieckiej przerzuconej nad największą wrocławską rzeką. Po osiągnięciu jej przeciwległego końca skręcamy w lewo i wzdłuż muru Ogrodu Zoologicznego

Iglica i Hala Stulecia
Iglica i Hala Stulecia

docieramy do Mostu Zwierzynieckiego (tu pojawia się możliwość przeskoczenia na trasy wokół wrocławskich wysp). Przecinamy ul. Andrzeja Wajdy oraz leżący za nią skwer, by dojechać do placu przed Halą Stulecia. Dalej w lewo pergolą docieramy do popularnego wśród Wrocławian miejsca wypoczynku: stawu  (18,6 km) będącego jedną z wielu atrakcji Parku Szczytnickiego: podświetlane fontanny bijące z powierzchni wody w rytm muzyki, leżący nieopodal Ogród Japoński oraz inne, wśród których pierwsze skrzypce gra bardzo zróżnicowana szata roślinna tego stuhektarowego obszaru rekreacji. Warto poświęcić tu nawet kilka godzin.

Park Szczytnicki
Park Szczytnicki

Powrót do centrum Wrocławia ulicami Mickiewicza, Curie-Skłodowskiej i Placem Grunwaldzkim do pl. Powstańców Warszawy i dalej w głąb Starego Miasta pozwoli na dotarcie do szlaku śladem rzeźb św. Jana Nepomucena (tutaj).